فیصل بن عبدالعزیز

  • حکم پادشاه عربستان برای یک زن سعودی

    خبر خودرو |۲۰ روز قبل
  • حکم پادشاه عربستان برای یک زن سعودی

    تیک |۲۰ روز قبل
  • تغییرات گسترده در پست های مهم نظامی عربستان توسط ملک سلمان

    ابنا |۲۰ روز قبل