قطع گسترده برق

  • ارتش ترکیه آب و برق عفرین را قطع کرد

    خرداد |۱۵ روز قبل
  • ارتش ترکیه آب و برق عفرین را قطع کرد

    فرارو |۱۵ روز قبل