اخبار

ماه

نصف جهان |

گزارش فیلم های سینمایی تلویزیون

شبکه های تلویزیونی برای تعطیلات پایان هفته فیلم های سینمایی برای پخش در نظر گرفته اند... فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عقاب ها»، «چ»، «دنیای مخفی آریتی»، «هفت روز در اوتوپیا»، «تپه عقاب ها»، «رقص پرواز»، «بار انداز»، «حاشیه اقیانوس آرام ۲»، «سه شمشیر زن ۲»، «بید مجنون»، «مسافر ری»، «بهانه ای برای زندگی»، «نبوغ شگفت انگیز»، «پت و مت»، «کارگاه خصوصی ۲»، «بهشت موازی»، «جاودانگی»، «پدینگتون ۲»، «لئو سلطان جنگل»، «آرزوهای بزرگ ۲»، «ماشین ها ۲»، «سه روز کندور»، «تنگه ابوقریب»، «فروشگاه عجیب آقای مگوریوم»، «ول کن دستمو»، «من و پسر»، «نفس بکش»، «حد نهایی»، «داستان خانواده مایرویتز»، «ماهورا»، «نیمکت گرم کن ها»، «در کمال خونسردی»، «آن شرلی»، «جومانجی»، «وداع با ابلهان»، «مرد بارانی» و «قاتل حرفه ای: مأمور ۴۷» در روزهای پنجشنبه و جمعه (۳۰ و ۳۱ خرداد ماه ) از شبکه های سیما روی آنتن می رود