اخبار

محل نمایشگاه‌های

هزینه و درآمد سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران چقدر بود؟
ایران و جهان پرس |

هزینه و درآمد سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران چقدر بود؟

به گزارش ایران و جهان پرس، در حالی که هزینه برگزاری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مبلغ ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد و پیشنهاد شده بود، با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها و تأکید معاون امور فرهنگی در این خصوص، با تدابیر اندیشیده شده در شورای سیاست گذاری و کمیسیون معاملات، هزینه های برگزاری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به رقم ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید که نسبت به هزینه های سال قبل که مبلغ نهایی آن درمجموع با لحاظ هزینه های بازرگانی، تبلیغات و بن اهدایی ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و نسبت به برآورد اولیه ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش را نشان می دهد... مابقی هزینه های نمایشگاه از محل اعتبار اختصاص یافته از طرف دولت برای برگزاری این رویداد تأمین می شود که تاکنون ۴ میلیارد تومان آن تأمین شده است