محمد نواز شریف

 • تنش سیاسی در پاکستان با اظهارات نواز شریف

  تیک |۱۰ روز قبل
 • وزیر امور خارجه پاکستان منصوب شد

  مرزنیوز |۱۶ روز قبل
 • خواجه محمد آصف سلب صلاحیت شد

  مرور نیوز |۲۹ روز قبل
 • از سوی دادگاه اسلام آباد؛ وزیر خارجه پاکستان سلب صلاحیت شد

  مرزنیوز |۱ ماه قبل