بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

مدیریت صحیح

»
وزیر اقتصاد در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی مورد تاکید قرار داد:

برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریورماه به رییس جمهور محترم تقدیم شد، این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده را تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری خواهد نمود

وزیر اقتصاد در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی مورد تاکید قرار داد: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریورماه به رییس جمهور محترم تقدیم شد، این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده را تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری خواهد نمود/ افزایش شفافیت، کارآمدی و مدیریت صحیح هزینه های بانک ها منوط به استقرار بانکداری دیجیتال و ... ... به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد در جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی با بیان این اینکه افزایش شفافیت، افزایش کارآمدی و مدیریت صحیح هزینه های بانک ها منوط به استقرار بانکداری دیجیتال و هم چنین اجرای کامل و موثر حاکمیت شرکتی شامل تفکیک مدیرعامل از رییس هیأت مدیره، تشکیل هیأت عامل و تشکیل کمیته های ...