بیش از ۷۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار برتر
اخبار «

مسائل اجتماعی

»

رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی: در شرایط بحرانی اقتصادی حاکم کنونی امرار معاش کارگران و بازنشستگان بسختی روبراه میشود/ عدم پرداخت بدیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت ماهانه مستمری بگیران را با مشکل مواجه کرده است/ همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یک ضروت مبرم و حیاتی / انتظار همگان از نمایندگان ملت تلاش همه جانبه جهت یکسان سازی حقوق کارگران و مستمری بگیران/ یکی ازاولویت های هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته احداث مجتمع فرهنگی ، ورزشی و آموزشی ویژه بازنشستگان/ ساختمان همجوار مجتمع فرهنگی جهت توسعه آن تملک شده و در آینده ی نزدیک کارگران و بازنشستگان از آن بهره مند خواهند شد/برگزاری نشست بررسی مسائل و مشکلات و امکانات رفاهی ، فرهنگی و تفریحی کارگران و باز نشستگان با حضور جمعی از مسئولین امور استانی

رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تبریز گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شرایط بسیار سختی به سر می برند... مهندس کریم صادقزاده تبریزی، وی در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تبریز در جمع مدیران ادارات و سازمان ها و بازنشستگان گفت: متاسفانه با توجه به عدم پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی ، امروزه مستمری بگیران در شرایط سختی به سر می برند