مشاهده همه اخبارمصطفی کمال پاشا

  • پایان جمهوری آتاتورک

    آخرین خبر |دیروز
  • نشانه های پیروزی آکپارتی در رفراندوم ترکیه

    آخرین خبر |۲۲ روز قبل