اخبار

معاون رئیس جمهور صبح

تبیان |

جهانگیری در جریان بازدید ازکارخانه واگن سازی تهران عنوان کرد: دولت،شهرداری تهران راتنها نمی گذارد

اسحاق جهانگیری صبح امروز پس از بازدید از کارخانه واگن سازی تهران در جلسه ای که با حضور وزیر صمت، رئیس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران به منظور بررسی راههای کمک دولت به توسعه فعالیتهای این کارخانه و توسعه قطار شهری، برگزار شده بود، گفت:دولت به سهم خود به ترخیص واگن های مترو و نیز دریافت سفارش های جدید در کارخانه هایی مثل واگن سازی تهران کمک خواهد کرد و از توسعه قطار شهری در سیستم های حمل و نقل عمومی تهران و کلانشهرها نیز حمایت خواهد کرد... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نباید فضا را برای تلاش و ابتکار عمل مدیران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن ناامن کنیم، اظهار داشت: امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارند و نباید آن ها را علاوه بر جبهه مقابله با فشار اقتصادی دشمن در جبهه های داخلی درگیر کنیم

دولت، شهرداری تهران را تنها نمی گذارد/ مجوز دولت به شهرداری برای استفاده از 50 هزار میلیارد تومان بدهی سازمانهای مختلف
فصل اقتصاد |

دولت، شهرداری تهران را تنها نمی گذارد/ مجوز دولت به شهرداری برای استفاده از 50 هزار میلیارد تومان بدهی سازمانهای مختلف

فصل اقتصاد - اسحاق جهانگیری صبح امروز پس از بازدید از کارخانه واگن سازی تهران در جلسه ای که با حضور وزیر صمت، رئیس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران به منظور بررسی راههای کمک دولت به توسعه فعالیتهای این کارخانه و توسعه قطار شهری، برگزار شده بود، گفت:دولت به سهم خود به ترخیص واگن های مترو و نیز دریافت سفارش های جدید در کارخانه هایی مثل واگن سازی تهران کمک خواهد کرد و از توسعه قطار شهری در سیستم های حمل و نقل عمومی تهران و کلانشهرها نیز حمایت خواهد کرد... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئییس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نباید فضا را برای تلاش و ابتکار عمل مدیران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن ناامن کنیم، اظهار داشت: امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارند و نباید آن ها را علاوه بر جبهه مقابله با فشار اقتصادی دشمن در جبهه های داخلی درگیر کنیم

دولت، شهرداری تهران را تنها نمی گذارد/ مجوز دولت به شهرداری برای استفاده از 50 میلیارد تومان بدهی سازمانهای مختلف
فصل اقتصاد |

دولت، شهرداری تهران را تنها نمی گذارد/ مجوز دولت به شهرداری برای استفاده از 50 میلیارد تومان بدهی سازمانهای مختلف

فصل اقتصاد - اسحاق جهانگیری صبح امروز پس از بازدید از کارخانه واگن سازی تهران در جلسه ای که با حضور وزیر صمت، رئیس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران به منظور بررسی راههای کمک دولت به توسعه فعالیتهای این کارخانه و توسعه قطار شهری، برگزار شده بود، گفت:دولت به سهم خود به ترخیص واگن های مترو و نیز دریافت سفارش های جدید در کارخانه هایی مثل واگن سازی تهران کمک خواهد کرد و از توسعه قطار شهری در سیستم های حمل و نقل عمومی تهران و کلانشهرها نیز حمایت خواهد کرد... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئییس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نباید فضا را برای تلاش و ابتکار عمل مدیران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن ناامن کنیم، اظهار داشت: امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارند و نباید آن ها را علاوه بر جبهه مقابله با فشار اقتصادی دشمن در جبهه های داخلی درگیر کنیم