اخبار

ملک حسینی

بنا نیوز |

پیشگیری و مقابله با اعتیاد، با توسعه اماکن ورزشی و فضاهای تفریحی سطح ش...

سعید نادری ، با بیان این مطلب که بحث اعتیاد، بسیار پیچیده و چند وجهی و مبارزه با آن بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد، اعلام کرد: جدا از ضررهای مالی که این پدیده برای جامعه و افراد در پی دارد ،اعتیاد یک بیماری است و بحث بر سر آن بسیار پیچیده می باشد و با توجه به پیچیدگی این موضوع و تغییر مداوم الگوی مصرف و کاهش سن اعتیاد، کار پیشگیری و مقابله را بسیار سخت تر می کند زیرا عوامل زیادی در معتاد شدن یک فرد موثر است... وی گفت:از ابتدای تولد فرد تا رشد و معرفی او به اجتماع و شیوه فرزند پروری خانواده ها و هزاران عامل دیگر می تواند در معتاد شدن یا نشدن موثر باشد، به همین دلیل نیاز به تخصص های مختلف می باشد و جا دارد بخاطر زحماتی که آقای ملک حسینی دبیر شورلی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی و همکارانشان در مقابله و پیشگیری با این بلای خانمان سوز متحمل می شوند تشکر ویژه ای کرد