بیش از ۱,۰۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

منافع ملی

»
ریاست جمهوری |

در جنگ بزرگ روانی، اقتصادی و سیاسی همه ایستادند و پشت بحران را شکستند/ شاخص های اقتصادی نشانگر حرکت کشور در مسیر آرامش اقتصادی است/ آمریکا با خروج از برجام خطا و اشتباه بزرگی مرتکب شد/ بودجه جاری کشور باید از درآمد نفتی جدا شود/ روابط ایران و امارات رو به بهبود است/ دولت برنامه ریز است؛ قادریم از سخت ترین بحران های اقتصادی در زمان کوتاه خارج شویم/دو پیام رسا به جهان؛ ایران دنبال صلح و نه ناامنی در منطقه است و آماده مذاکره ایم/ بدانم ملاقات و جلسه ای منافع ملت ایران را تأمین می کند، آماده ام برای منافع ملی و ملتم قربانی شوم/حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک دولت است

دشمنان اعتراف دارند با هوشمندی، صبر، مقاومت و ایستادگی از شرایط شبه بحرانی عبور کرده ایم اشتغال در تابستان امسال، رکورد بسیار خوبی را به نمایش گذاشت توطئه های آمریکا، استکبار جهانی، صهیونیسم و ارتجاع منطقه برای آسیب زدن به نظام پایان یافته است برنامه ریزی ها بر این مبناست که بودجه سال 99 بر درآمد نفت تکیه نداشته باشد آماده بودیم در ... ... رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ ارز که شاخص حائز اهمیتی است، از پارسال نسبت به امسال حرکت کاهشی داشته و به سمت تعادل حرکت کرده است، گفت: طبق آمار بانک مرکزی مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل حدود 40 درصد به ارزش پول ملی افزوده شده است