بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

منویات رهبری

»
آرمان همدلی |

نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرمطرح کرد: راه اندازی طرح حمایت از مادران سرپرست خانوارتوسط سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری / حمایت از زنان سرپرست خانوار گامی مهم در راستای کاهش آسیب های اجتماعی / اجرای منویات رهبری با طرح حمایت از مادران مشاغل سرپرست خانوار/ اجرای منویات مقام معظم رهبری و تعیین تکلیف ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب و کار/آغاز بکار طرح آنا با حمایت معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ تبریز

نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: حمایت از زنان سرپرست خانوار گامی مهم در راستای کاهش آسیب های اجتماعی است... ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان، در مراسم افتتاح و آغاز طرح حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار با بیان مطلب فوق، گفت: طرح حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و تکلیف ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین در جهت حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار راه اندازی شده است