مهدی آذرپندار

 • «خوک» دارد گدایی فحش می کند!

  خبر خودرو |دیروز
 • پاس گل خودی ها یا گدایی فحش در بازار مو بورها!

  هفت راه |۲ روز قبل
 • رشیدپور بهانه بود…

  هفت راه |۱۱ روز قبل
 • رشیدپور بهانه بود ...

  با خبر باش |۱۱ روز قبل
 • چقدر جایتان خالی است آقای افخمی!

  هفت راه |۱۹ روز قبل
 • بمب؛ یک اعتراف

  هفت راه |۱۹ روز قبل