۴۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

مهندس بازرگان

»
روایت موسوی خوئینی ها از تسخیر سفارت آمریکا: ملاقات مهندس بازرگان با برژینسکی مردم ایران را شوکه کرده بود / لزومی نداشت به واکنش آمریکا فکر کنیم / عده ای قصد حمله به سفارت روس و انگلیس را داشتند
انتخاب |

روایت موسوی خوئینی ها از تسخیر سفارت آمریکا: ملاقات مهندس بازرگان با برژینسکی مردم ایران را شوکه کرده بود / لزومی نداشت به واکنش آمریکا فکر کنیم / عده ای قصد حمله به سفارت روس و انگلیس را داشتند

من رهبری این حرکت را بر عهده نداشتم و ندارم، بلکه، چون بعضی از این بچه ها با من آشنایی داشتند (به خصوص گردانندگان اصلی جریان) و از من نظرخواهی کرده بودند، من گفتم این کار مورد تایید امام خواهد بود؛ و با این طرح که برنامه کارشان را با امام در میان گذارند مخالفت کردم، چون با توجه به موقعیت ایشان نمی توانستند بگویند این کار خوب است و بروید انجام دهید... با نگاهی به شرایط حاکم بر جامعه، قبل از جریان اشغال لانه جاسوسی آمریکا و عملکرد دولت موقت، به خوبی می بینیم که قشر های انقلابی به خصوص نسل جوان در ضدآمریکایی بودن انقلاب تردید پیدا کرده بودند و نسبت به حرکت در خط امام به شک افتاده بودند؛ و یکی از این موارد ملاقات مهندس بازرگان با برژینسکی بود که مردم ایران را شوکه کرده بود؛ و این ...