میشاییل بالاک

 • بالاک: حذف سانه از تیم آلمان دلیل ورزشی نداشت

  ایران ورزشی |۱۶ روز قبل
 • بالاک: خط خوردن سانه ورزشی نبود

  آی اسپورت |۱۷ روز قبل
 • بالاک: خط خوردن سانه دلیل ورزشی نداشت

  دایان |۱۸ روز قبل
 • تعجب بالاک از خط خوردن ستاره تیم ملی آلمان

  بانک ورزش |۱۸ روز قبل