۷ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

م ر

»
سینما ژورنال |

تهیه کننده «هور در آتش» و «اشک سرما» مطرح کرد⇐چرا از ماجرای «ب. ز» و «م. ه. ر» و «ح. ه» و «الف. د» درس نمی گیرند و همچنان برای سارقان بیت المال فرش قرمز پهن می کنند؟؟/تهیه کننده های حرفه ای منزوی و خانه نشین شده اند تا یک عده نوکیسه با بریز و بپاش وارد سینما شوند و کارت تهیه کنندگی بگیرند و بعد از مدتی هم در دادگاه های اقتصادی رؤیت شوند!؟/به جای آنکه سینماگران حرفه ای، زمام سینما را در دست داشته باشند داماد فلان سیاستمدار، تهیه کننده شده و برادرزاده بهمان مدیر، مشغول اداره بین الملل سینما و ارسال فیلم به اسکار است؟!/سرمایه گذارانی ظهور کرده اند که چندین فیلم اکران نشده دارند ولی باز به آنها پروانه ساخت می دهند که فیلم جدید بسازند!/روسای خدوم(!) سینما معتقدند پیگیری فساد های اقتصادی برعهده قوه قضائیه است ولی بررسی صلاحیت آن ها که پروانه تهیه کنندگی می گیرند بر عهده کیست؟ بررسی رزومه سرمایه گذاران مشکوک فعال در سینما بر عهده کیست؟؟

سینماروزان : ورود بی ضابطه صاحبان سرمایه های هنگفت به سینما و شبکه خانگی و متعاقب آن صدور کارت تهیه کنندگی برای برخی از افراد گمنام در این سال ها مدام تکرار شده ولی هنوز از سوی مدیران سینمایی راهکاری برای برخورد با آن اتخاذ نشده است... ز» و «م