اخبار

نتیجه نهایی

افزایش قیمت شیرینی در انتظار اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
عصر اقتصاد |

افزایش قیمت شیرینی در انتظار اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

مرضیه امیری عصراقتصاد: افزایش هزینه های تولید به ویژه مواد اولیه در یکسال اخیر باعث شده تا بسیاری از صنایع و صنف های ما برای تولید بیشتر با مشکل روبرو شوند و قیمت تمام شده محصول نیز بالا برود و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یابد؛ بنا به گفته رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تهران مشکلی برای تهیه مواد اولیه وجود ندارد اما قیمت ها بالاست هیچ یارانه ای به صنف ما تعلق نمی گیرد... علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تهران گفت: تمام مواد اولیه بیش از 100 درصد افزایش داشته است در حالی که قیمت شیرینی به نرخ سال گذشته عرضه می شود و هیچ گونه افزایش قیمت نداشتیم برای تعیین قیمت های جدید منتظر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم کمیته کارشناسی قیمت ها را بررسی اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و تا چند روز آینده انرخ های جدید

افزایش قیمت شیرینی در انتظار اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
عصر اقتصاد |

افزایش قیمت شیرینی در انتظار اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

مرضیه امیری عصراقتصاد: افزایش هزینه های تولید به ویژه مواد اولیه در یکسال اخیر باعث شده تا بسیاری از صنایع و صنف های ما برای تولید بیشتر با مشکل روبرو شوند و قیمت تمام شده محصول نیز بالا برود و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یابد؛ بنا به گفته رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تهران مشکلی برای تهیه مواد اولیه وجود ندارد اما قیمت ها بالاست هیچ یارانه ای به صنف ما تعلق نمی گیرد... علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تهران گفت: تمام مواد اولیه بیش از 100 درصد افزایش داشته است در حالی که قیمت شیرینی به نرخ سال گذشته عرضه می شود و هیچ گونه افزایش قیمت نداشتیم برای تعیین قیمت های جدید منتظر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم کمیته کارشناسی قیمت ها را بررسی اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و تا چند روز آینده انرخ های جدید