مشاهده همه اخبارنظافتچی

 • استخدام صندوقدار و نظافتچی – فست فود ماه در شیراز

  ای استخدام |۱۴:۴۶
 • یک نفر نظافتچی آقا

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی نیروی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • به تعدادی نیروی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • به یک نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • فروشگاه معتبر مبلمان

  دهوند |۱:۳۶
 • نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • تا 3میلیون درآمد

  دهوند |۱:۳۶
 • نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • آبدارچی ، و نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • نظافتچی آقا

  دهوند |۱:۳۶
 • شرکت خدماتی یگانه

  دهوند |۱:۳۶
 • به یکنفر همکارخانم

  دهوند |۱:۳۶
 • نیروی خدماتی آقا

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی نظافتچی ماهر

  دهوند |۱:۳۶
 • نظافتچی حرفه ای

  دهوند |۱:۳۶
 • نیروی نظافت و پذیرایی

  دهوند |۱:۳۶
 • به یک خدمه خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • نیروی خدماتی آقا

  دهوند |۱:۳۶
 • به تعدادی نیروی آقا

  دهوند |۱:۳۶
 • خدمه خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • کودکیار و نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۳۶
 • سرایدارمجرد و نظافتچی آقا

  دهوند |۱:۰۳
 • یک وردست نظافتچی واردبه

  دهوند |دیروز
 • تا 3میلیون درآمد

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی حرفه ای

  دهوند |دیروز
 • حقوق 500 / 1

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی آقا زیر 30 سال

  دهوند |دیروز
 • نیروی خدماتی آقا

  دهوند |دیروز
 • به یکنفر خانم جوان

  دهوند |دیروز
 • به یک نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده آقا جهت

  دهوند |دیروز
 • تعدادی نظافتچی ماهر

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • خدمه خانم با سابقه جهت کار

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی حرفه ای خانم و آقا

  دهوند |دیروز
 • تعدادی نیروی خدماتی آقا

  دهوند |دیروز
 • یکنفر نظافتچی آقا

  دهوند |دیروز
 • کارگرجهت کارونظافت تمام وقت

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی خانم تمام وقت ، جهت

  دهوند |دیروز
 • خانم جهت نظافت در آرایشگاه

  دهوند |دیروز
 • سالن زیبایی (منطقه یوسف آباد)

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی نیروی خدماتی

  دهوند |دیروز
 • به یک نفر نظافتچی

  دهوند |دیروز
 • کودکیار و نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • سرایدارمجرد و نظافتچی آقا

  دهوند |دیروز
 • آبدارچی و نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • آبدارچی خانم

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی و آبدارچی خانم

  دهوند |دیروز
 • استخدام نظافتچی جهت کار در مهمانپذیر در شهر کرج

  ای استخدام |۲ روز قبل