مشاهده همه اخبارنظافتچی

 • نظافت چی آقا

  دهوند |۱:۲۰
 • خدمه خانم جهت کار در

  دهوند |۱:۲۰
 • درآمد عالی

  دهوند |۱:۲۰
 • نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۲۰
 • تعدادی خانم

  دهوند |۱:۲۰
 • به یک کارگر ساده

  دهوند |۱:۲۰
 • نیروی خدماتی آقا

  دهوند |۱:۲۰
 • به تعدادی نظافتچی

  دهوند |۱:۲۰
 • نظافتچی خانم

  دهوند |۱:۲۰
 • به تعدادی نیروی خدماتی خانم

  دهوند |۱:۲۰
 • نظافتچی با سابقه (خانم)

  دهوند |۱:۲۰
 • کارگر خانم نظافتچی

  دهوند |۱:۲۰
 • کارگر خانم خدماتی

  دهوند |۱:۲۰
 • خدمه خانم

  دهوند |۱:۲۰
 • استخدام نیروی خدماتی ماهرآقا

  دهوند |۱:۲۰
 • نیروی خدماتی آقا،حداکثر

  دهوند |۱:۲۰
 • استخدام یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران

  استخدامی |دیروز
 • آبدارچی و نظافتچی با سواد

  دهوند |دیروز
 • دستیار آرایشگر و

  دهوند |دیروز
 • وردست ناخن

  دهوند |دیروز
 • استخدام نظافتچی جهت کار در مجموعه رستوران در شیراز

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام نظافتچی جهت آژانس هواپیمایی در شهر تهران

  ای استخدام |دیروز
 • سرپناهی که از کودکان کار و خیابان گرفته شد

  روزنامه اعتماد |دیروز
 • کارگر ساده آقا جهت نظافت

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی آقا جهت شرکت

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده (خانم)

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • به یک نظافتچی خانم

  دهوند |دیروز
 • به یک کارگر ساده خانم

  دهوند |دیروز
 • سالن آرایش زنانه

  دهوند |دیروز
 • به یک خانم جهت نظافت

  دهوند |دیروز
 • به یک نیروی خدماتی پاره وقت

  دهوند |دیروز
 • خانمی جهت انجام

  دهوند |دیروز
 • پیشخدمت خانم با سواد

  دهوند |دیروز
 • نظافتچی حرفه ای

  دهوند |دیروز
 • کارگر خانم خدماتی

  دهوند |دیروز
 • نیروی خدماتی آقا تمام وقت

  دهوند |دیروز
 • یکنفر خانم فعال (متاهل)

  دهوند |دیروز
 • استخدام نیروی خدماتی ماهرآقا

  دهوند |دیروز
 • یکنفرکارگرآقاباضامن معتبر

  دهوند |دیروز
 • نیروی خانم حداقل دیپلم

  دهوند |دیروز
 • شرکت مهندسی

  دهوند |دیروز
 • مهد کودکی در محدوده ونک

  دهوند |دیروز
 • آبدارچی و نظافتچی با سواد

  دهوند |دیروز
 • وردست ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدام نظافتچی جهت کار در شیراز

  ای استخدام |دیروز
 • تصمیم «بد» پلیس امنیت در مورد کودکان کار

  ایکنا |دیروز
 • استخدام کلینیک فیزیوتراپی نادعلی در شهر شیراز

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام نظافتچی خانم جهت سالن زیبایی در تهران

  ای استخدام |دیروز