مشاهده همه اخبارهانی الملقی

 • کابینه دولت اردن ترمیم شد

  بولتن نیوز |۱۱ روز قبل
 • کابینه دولت اردن ترمیم شد

  آخرین خبر |۱۱ روز قبل
 • نخست وزیر اردن کابینه دولت را ترمیم کرد

  مهر نیوز |۱۱ روز قبل
 • پادشاه اردن با استعفای ۳ وزیر موافقت کرد

  دولت بهار |۱۴ روز قبل
 • پادشاه اردن با استعفای ۳ وزیر موافقت کرد

  ایلیار خبر |۱۴ روز قبل
 • سه وزیر اردنی استعفا کردند

  مازند مجلس |۱۴ روز قبل
 • سه وزیر اردنی استعفا کردند

  الف |۱۴ روز قبل
 • سه وزیر اردنی استعفا کردند

  تابناک |۱۴ روز قبل
 • پادشاه اردن با استعفای ۳ وزیر موافقت کرد

  مهر نیوز |۱۴ روز قبل
 • سه وزیر اردنی استعفا کردند

  قم پرس |۱۴ روز قبل
 • 3 تن از وزیران اردن استعفا کردند

  عصر ایران |۱۵ روز قبل