اخبار

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی

پرونده امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی
اعتبار نیوز |

پرونده امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از فارس، قاضی مسعودی مقام در حاشیه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جلسه دادرسی آقایان دلاویز و رضوی تمام شده است، چند جلسه دادرسی داشته اند و چه میزان وقت دفاع داده شده است، اظهار کرد: هشتمین جلسه بانک سرمایه برگزار شد که متهمان دلاویز و رضوی هم خودشان و هم وکلایشان دفاعیات خود را ارائه کردند و هر جلسه بالغ بر 4 ساعت بوده است... وی گفت: تمام مدارک و مستنداتی که ارائه دادند مورد استماع قرار گرفت و به آن ها وقت داده شده است که مدارک و مستندات را ارائه دهند و اینکه در برخی از جا ها گفته شده است که دفاعیات مورد استماع قرار نگرفته است فکر نکنم تا این میزان اجازه دفاع به متهمان داده شده باشد یعنی در هشت جلسه متهمان دفاع کردند و هرجلسه از ساعت 9 صبح تا یک بعد از ظهر ادامه داشته است