اخبار

همراه معاون وزیر راه و شهرسازی

شمارش معکوس برای آغاز قطعه یک آزادراه تهران-شمال
اعتماد آنلاین |

شمارش معکوس برای آغاز قطعه یک آزادراه تهران-شمال

اعتمادآنلاین|  بهمن ماه سال گذشته بود که محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی - اعلام کرد قطعه یک آزادراه تهران-شمال در تابستان سال 1398 به مرحله بهره برداری می رسد و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل نیز در مورد قطعه یک این آزادراه اعلام کرد که پروژه مذکور با پیشرفت فیزیکی 94 درصدی همراه بوده و فقط بخش کمی از عملیات اجرایی آن باقی مانده است، با این وجود مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به تازگی اعلام کرد که پیشرفت فیزیکی این پروژه در چهار سال اخیر به 95 درصد رسیده است و پس از آنکه چینی ها از این پروژه بیرون رفتند، منطقه یک توسط متخصصان داخلی به سرعت ساخته و تکمیل شد... به گفته خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی اغلب بخش های منطقه یک به پایان رسیده است و فقط اجرای طرح منظر راه و قالب بندی و وردی و خروجی برای ارتقای ایمنی که بعداً به پروژه اضافه شد باقیمانده است و کارهای فیزیکی و سازه ای منطقه یک از پیشرفت 99 درصدی برخوردار است و پروژه مذکور در زمان برخورداری از پیشرفت فیزیکی 97