بیش از ۱,۰۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار برتر
اخبار «

وزارت خزانه داری

»
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره وجوه تمایز بی سابقه عفو اخیر: محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه هم در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شده بود / موضوع دو میلیارد دلار مورد اشاره روحانی، موضوعی غیر از پرونده زنجانی است؛ پرونده مذکور پرونده ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست
تدبیر شرق |

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره وجوه تمایز بی سابقه عفو اخیر: محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه هم در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شده بود / موضوع دو میلیارد دلار مورد اشاره روحانی، موضوعی غیر از پرونده زنجانی است؛ پرونده مذکور پرونده ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفو های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می شدند و سهمی در لیست عفو های پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و ... ... وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره اظهارات رئیس جمهور و همچنین یکی از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو میلیارد دلار چیست، گفت: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره وجوه تمایز بی سابقه عفو اخیر: محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه هم در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شده بود / موضوع دو میلیارد دلار مورد اشاره روحانی، موضوعی غیر از پرونده زنجانی است؛ پرونده مذکور پرونده ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست
انتخاب |

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره وجوه تمایز بی سابقه عفو اخیر: محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه هم در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شده بود / موضوع دو میلیارد دلار مورد اشاره روحانی، موضوعی غیر از پرونده زنجانی است؛ پرونده مذکور پرونده ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفو های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می شدند و سهمی در لیست عفو های پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و ... ... وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره اظهارات رئیس جمهور و همچنین یکی از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو میلیارد دلار چیست، گفت: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم