بیش از ۱۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

وزیر نفت کشورمان

»
بررسی دلایل سفر مشاور نخست وزیر ژاپن به ایران/ تا زمان تغییر در مواضع آمریکا امکان کاهش تنش وجود ندارد/ چیزی کمتر از خواست ایران ما را برای آغاز مذاکرات تشویق نمی کند
ایلنا |
حسینی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛

بررسی دلایل سفر مشاور نخست وزیر ژاپن به ایران/ تا زمان تغییر در مواضع آمریکا امکان کاهش تنش وجود ندارد/ چیزی کمتر از خواست ایران ما را برای آغاز مذاکرات تشویق نمی کند

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: در آمریکا یک جریانی وجود دارد مبنی بر اینکه در ازای اجازه آمریکا به برخی کشورها برای معافیت از تحریم ها و خرید نفت ایران، کشورمان با ایالات متحده وارد گفت وگو شود که البته این پیشنهاد و تفکر نیز بصورت صریح از سوی تهران چه در سفر رئیس جمهور به نیویورک و چه پیش و پس از آن پاسخ داده شد... یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: در آمریکا یک جریانی وجود دارد مبنی بر اینکه در ازای اجازه آمریکا به برخی کشورها برای معافیت از تحریم ها و خرید نفت ایران، کشورمان با ایالات متحده وارد گفت وگو شود که البته این پیشنهاد و تفکر نیز بصورت صریح از سوی تهران چه در سفر رئیس جمهور به نیویورک و چه پیش و پس از آن پاسخ داده شد