مشاهده همه اخبارویتگنشتاین

 • ترجمه «عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه» منتشر شد

  خوز آنلاین |۲ روز قبل
 • نگاهی نو به سینما و فلسفه کیارستمی

  روزنامه شهروند |۳ روز قبل
 • فیلم به مثابه فلسفه

  تبیان |۷ روز قبل
 • تحول در بازنمایی از جنگ

  تحلیل ایران |۹ روز قبل
 • ما و تفکر معنوی "هیدگر" در عبور از مدرنیته به عصر موعود

  گلستان ما |۱۲ روز قبل
 • آیا مناسک دینی را می توان کنترل کرد؟

  شبکه اجتهاد |۱۳ روز قبل
 • ویتگنشتاین و همنوایی با موسیقی هستی

  تبیان |۱ ماه قبل