مشاهده همه اخبارویلیام فردکین

 • گاردین | خالق جن گیر درگذشت

  همشهری |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  روزنامه تعادل |۹ روز قبل
 • درگذشت خالق جن گیر

  سیمرغ |۹ روز قبل
 • نویسنده ترسناکترین فیلم تاریخ سینما درگذشت

  رکنا |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  اعتدال |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  تبیان |۹ روز قبل
 • خالق رمان "جن گیر" درگذشت

  فرهنگ نویس |۹ روز قبل
 • خالق رمان و فیلم «جن گیر» درگذشت +عکس

  تدبیر |۹ روز قبل
 • خالق رمان و فیلم «جن گیر» درگذشت

  ستاره نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده جن گیر درگذشت

  حرف نو |۹ روز قبل
 • نویسنده جن گیر درگذشت

  ساعت 24 |۹ روز قبل
 • خالق رمان و فیلم «جن گیر» درگذشت +عکس

  آفتاب نیوز |۹ روز قبل
 • خالق «جن گیر» درگذشت +عکس

  پارس نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  مهر نیوز |۹ روز قبل
 • خالق «جن گیر» درگذشت+ عکس

  فانوس نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  حزب الله نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  فرارو |۹ روز قبل
 • نویسنده جن گیر درگذشت

  بولتن نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  ذاکرنیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت +تصویر

  24 آنلاین نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  55 آنلاین |۹ روز قبل
 • نویسنده جن گیر درگذشت+عکس

  خلیج فارس |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت +تصویر

  آخرین نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  خرداد |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  اخبار شیروان |۹ روز قبل
 • نویسنده جن گیر درگذشت

  جام جم آنلاین |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  اترک نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  برنا نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  آشخانه |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  ایسکا نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  انتخاب |۹ روز قبل
 • نویسنده جن گیر درگذشت

  عصر ایران |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  صدای ایران |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت +عکس

  صراط نیوز |۹ روز قبل
 • نویسنده «جن گیر» درگذشت

  ایسنا |۹ روز قبل