ویلیام فریدکین

 • تهیه کننده «ارتباط فرانسوی» درگذشت

  تیک |۲۶ روز قبل
 • تهیه کننده «ارتباط فرانسوی» درگذشت

  خوز آنلاین |۲۷ روز قبل
 • تهیه کننده سرشناس ارتباط فرانسوی در گذشت

  صدای ایران |۲۷ روز قبل
 • تهیه کننده «ارتباط فرانسوی» درگذشت

  امتداد نیوز |۲۷ روز قبل