مشاهده همه اخبارویلیام فریدکین

  • خالق جن گیر درگذشت

    روزنامه جام جم |۹ روز قبل
  • خالق رمان «جن گیر» درگذشت

    روزنامه آسیا |۹ روز قبل
  • خالق رمان «جن گیر» درگذشت

    فارس نیوز |۹ روز قبل