پتروشیمی زاگرس

 • شاخص به رشد یک واحدی راضی شد

  آرمان اقتصادی |۲ روز قبل
 • ادامه سقوط شاخص از پله ۹۵ هزار واحدی شاخص بورس

  تجارت نیوز |۴ روز قبل
 • کاهش ۲۹۹ واحدی شاخص بورس قزوین

  واحد مرکزی خبر |۵ روز قبل
 • اُفت ۳۷۲ واحدی شاخص بورس

  تجارت نیوز |۱۰ روز قبل
 • رویداد

  روزنامه تعادل |۱۱ روز قبل
 • ۱۸ شرکت از بازار پایه اخراج شدند

  پایشگر |۱۲ روز قبل
 • آیفکس به سقوط خود ادامه داد

  پایشگر |۱۲ روز قبل
 • دومین افت شاخص فرابورس در سال جاری

  زر |۱۲ روز قبل
 • افزایش حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران

  واحد مرکزی خبر |۱۲ روز قبل
 • افزایش حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران

  فصل اقتصاد |۱۲ روز قبل
 • اخراج 18 شرکت از بازار پایه «ب» فرابورس

  فصل تجارت |۱۲ روز قبل
 • اخراج 18 شرکت از بازار پایه «ب» فرابورس

  فصل اقتصاد |۱۲ روز قبل
 • رشد ۱۰۶ واحدی شاخص بورس

  وعده صادق |۲۴ روز قبل