اخبار

پدیده شاندیز

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز خبرداد: پس از رای دادگاه متهمان پدیده ثبت رسمی و انتقال قطعی سهامداران برای ثبت نماد این شرکت در بازار سرمایه و عرضه سهام فراهم می شود
مشهد عمران |

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز خبرداد: پس از رای دادگاه متهمان پدیده ثبت رسمی و انتقال قطعی سهامداران برای ثبت نماد این شرکت در بازار سرمایه و عرضه سهام فراهم می شود

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز افزود: با ثبت رسمی و انتقال قطعی سهام مردم شرایط لازم برای ثبت نماد این شرکت در بازار سرمایه و عرضه سهام آن در بازار بزرگتر برای سهامداران فراهم می شود و با انتقال رسمی سهام پدیده به بازار سرمایه پیش نیاز تشکیل مجمع عمومی سالانه دو شرکت توسعه و ابنیه نیز فراهم می شود... انتظاری با بیان اینکه از زمان صدور رأی رسمی دادگاه، وزیر اقتصاد و دارایی گام اصلی بعدی در زمینه انجام اقدامات قانونی برای بهره گیری سهامداران از بازار بزرگ سرمایه کشور (سازمان بورس و اوراق بهادار) انجام می شود، افزود:زمینه های لازم برای ورود سهام این شرکت به بورس با صدور حکم نهایی دادگاه بررسی پرونده پدیده شاندیز به مرحله نهایی رسیده است