بیش از ۱۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

پروژه های دولتی

»

بدیع زمانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری در بازدید از پروژه های عمرانی در حال اجرا روستاهای قلعه ملک ، ننادگان ،سفتجان و نماگرد با تاکید بر انجام کار بصورت فنی و اصولی اظهار داشت تا قبل از فصل سرما پروژه های عمرانی تکمیل گردد وی همچنین خاطر نشان کرد با توجه به تمام مشکلات و تنگناهای اعتباری ،دولت همچنان بر اجرای طرحهای هادی روستایی و محرومیت زدایی اصرار دارد لذا دهیاران توجه نمایند که اعتبارات دولتی با برنامه ریزی صحیح و اصولی هزینه گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن - بدیع زمانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری با همراهی مسئولین فنی و مالی دهیاریهای بخش مرکزی از پروژه های عمرانی در حال اجرا روستاهای قلعه ملک ،ننادگان ،سفتجان و نماگرد بازدید نمود... معاون فرماندار ابتدا با حضور در روستای قلعه ملک از خیابانهای زیرسازی شده برای آسفالت بازدید نمود و اظهار داشت کار باید بصورت اصولی و فنی صورت گیرد و تلاش گردد تا قبل از فصل سرما پروژه های عمرانی تکمیل گردد وی بعد از هماهنگی های لازم در خصوص پخش آسفالت با توجه به اعتبارات دهیاری ،از آسفالت در حال اجرای روستای ننادگان بازدید ...