پیرتاج

 • ادامه بارشها تا یک هفته آینده

  واحد مرکزی خبر |دیروز
 • ادامه بارندگی ها تا روز سه شنبه

  واحد مرکزی خبر |۵ روز قبل
 • خوشحالی مردم همدان از بارشهای دو روز گذشته

  واحد مرکزی خبر |۶ روز قبل
 • ورود سامانه بارشی به استان

  واحد مرکزی خبر |۸ روز قبل
 • ورود سامانه بارشی فعال از روز جمعه به استان همدان +گزارش

  واحد مرکزی خبر |۹ روز قبل
 • بارش باران در همدان+فیلم

  واحد مرکزی خبر |۱۰ روز قبل
 • ورود سامانه جدید بارشی به همدان

  واحد مرکزی خبر |۱۱ روز قبل
 • هوا گرم تر می شود

  واحد مرکزی خبر |۲۴ روز قبل
 • قدرت نمایی زمستـان در همدان

  همدان پیام |۲۵ روز قبل
 • ادامه بارش برف تا عصر

  فردای همدان |۲۶ روز قبل
 • ادامه بارش برف تا عصر

  واحد مرکزی خبر |۲۶ روز قبل