اخبار

چهارمین جلسه

اتصال 40 سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت تا پایان امسال
اعتماد آنلاین |

اتصال 40 سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت تا پایان امسال

اعتمادآنلاین|  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه سامانه های مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز که در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: امروز چهارمین جلسه ای است که در خصوص سامانه های مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز داشتیم و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق بحث سامانه ها است که حدود 12 دستگاه اجرایی باید این سامانه ها را عملیاتی می کردند و تلاش هایی را انجام دادند... وزیر کشور افزود: علیرغم اینکه بخشی از سامانه ها فعال شده بود، اما ارتباط سامانه ها با هم و سرویس دهی دستگاه های مختلف دچار اشکال بود و امروز جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف با هم توافق نامه ای را در این زمینه به امضا رساندیم و در آن تمام مراحل نهایی کردن سامانه ها امضا شد