بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

کابل برق

»

فروش یک دستگاه تاور کرین (جرثقیل12تنی) - سکشن ارتفاعی شامل سکشن های 4/10*2*2متر و یک عدد به ارتفاع 8*2*2متر - کاج با پمپ وجک - گردان تاور کرین مجهز به دو دستگاه الکترو موتور - کابین اوپراتوری - کنفلش با کانتر جیب شامل الکترو موتورو گیربکس و وینچ ها - -وزنه تعادلی بتنی - فلش،شامل قسمت پایه فلش و قسمتهای اصلی و قسمت انتهایی فلش - شاریوت (قلاب)با کابل -کله قندی - کابلها و اتصالات مهاری جلو و عقب فلش - پیچ ومهره های اتصال سکشن های ارتفاعی و سایر سازه های فولادی مربوطه - سیستم برق رسانی به قسمتهای مختلف نصب شده وآماده بکار

مزایده با عنوان فروش یک دستگاه تاور کرین (جرثقیل12تنی) - سکشن ارتفاعی شامل سکشن های 4/10*2*2متر و یک عدد به ارتفاع 8*2*2متر - کاج با پمپ وجک - گردان تاور کرین مجهز به دو دستگاه الکترو موتور - کابین اوپراتوری - کنفلش با کانتر جیب شامل الکترو موتورو گیربکس و وینچ ها - -وزنه تعادلی بتنی - فلش،شامل قسمت پایه فلش و قسمتهای اصلی و قسمت انتهایی فلش - ...