بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
فیلم و عکس
اخبار «

کاهش تخلفات

»
در ادامه اقدامات قوه قضاییه در زمینه سالم سازی و برخورد با متخلفان درون سازمانی به صورت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگیر شدند. بر اساس این گزارش با اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دیروز تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که مبادرت به تخلفات گسترده ای علیه منافع مردم می کردند، دستگیر شدند. اقدام مذکور با هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است. اخذ رشوه های کلان، جعل و همکاری با افراد سودجو در جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی، سوء استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرآیند کار جهت اخذ رشوه های کلان از جمله تخلفات صورت گرفته توسط این افراد بوده است./ میزان
روزنامه جام جم |

در ادامه اقدامات قوه قضاییه در زمینه سالم سازی و برخورد با متخلفان درون سازمانی به صورت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگیر شدند. بر اساس این گزارش با اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دیروز تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که مبادرت به تخلفات گسترده ای علیه منافع مردم می کردند، دستگیر شدند. اقدام مذکور با هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است. اخذ رشوه های کلان، جعل و همکاری با افراد سودجو در جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی، سوء استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرآیند کار جهت اخذ رشوه های کلان از جمله تخلفات صورت گرفته توسط این افراد بوده است./ میزان

در ادامه اقدامات قوه قضاییه در زمینه سالم سازی و برخورد با متخلفان درون سازمانی به صورت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگیر شدند... بر اساس این گزارش با اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دیروز تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که مبادرت به تخلفات گسترده ای علیه منافع مردم می کردند، دستگیر شدند