اخبار

کشور

بنا نیوز |

آگاه سازی مردم و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، در تحقق اهداف مدیریت مصرف بسیارتاثیرگذار است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، مدیر مشارکت های مردمی وطرح های زود بازده با اشاره به نقش مهم مشارکت های اجتماعی در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و جلوگیری از وقوع بسیاری از مشکلات در کشور ، موضوع کمبود آب در کشور به ویژه استان هرمزگان را متذکر شد و اظهار داشت : با توجه به هفته صرفه جویی همکاری و مشارکت همه مردم و دستگاه ها می تواند در برون رفت از بحران آب راهکاری بسیار مهم و اساسی باشد... محمد بازماندگان ضرورت نهادینه شدن فرهنگ صحیح استفاده از آب را مورد تاکید قرار داد وافزود : اطلاع رسانی به موقع و مناسب، برجسته سازی موضوع کمبود آب به عنوان یک مایع حیاتی، آموزش همگانی خصوصا در سنین ابتدایی و استفاده از تمامی ظرفیت های رسانه ای و فناوریهای نوین ارتباطی و حتی پیامهای کوتاه در جهت آگاه نمودن افکار عمومی نسبت به مصرف درست و بهینه آب با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت آبی کشور از جمله اقداماتی است که روابط عمومی می تواند در نهادینه سازی فرهنگ مصرف انجام دهد