اخبار

کشورهای آلمان

روزنامه جهان اقتصاد |

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: تحریم ها اجازه می داد، آلمان شریک تجاری اول ایران می شد

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه فضای حاکم بر اقتصاد کشور ملتهب است و کارآفرینان، تجار و صنعتگران روزهای سختی را تجربه می کنند، تاکید کرد: با این وجود اعتقاد جدی داریم که این شرایط گذراست و جامعه ایران با سربلندی از این وضع عبور خواهد کرد... به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران در دیدار با یک هیات آلمانی که در اتاق بازرگانی ایران و آلمان صورت گرفت، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در شکل گیری وضع موجود اقتصادی ایران نقش پررنگی دارد، ولی این شرایط نه به نفع ایران و نه به سود کشورهای غربی است، چراکه فشارهای آمریکا می تواند ایران را به کشورهای چین و روسیه نزدیک کند در صورتی که مردم ایران به تعامل اقتصادی با کشورهای اروپایی و غربی تمایل بیشتری دارند