بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

کلات

»
«تمرکزگرایی» بزرگ ترین عامل ورود خسارت به کشور/ مجلس در حالی برای همه نقاط کشور تصمیم می گیرد که فرصت ها، نیروی انسانی و ظرفیت خدادادی هر منطقه متفاوت است/ قوانین اقتصادی کشور برگرفته از مبانی مکتبی متفاوتی است و با پیوند زدن قوانین شرقی و غربی نباید انتظار رونق تولید داشته باشیم/ تمرکزگرایی باعث می شود هر جا قدرت باشد ثروت هم به آنجا برود و وقتی ثروت جایی رفت، رانت هم آنجا شکل می گیرد
نماینده |
شیران نماینده مشهد و کلات در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده»:

«تمرکزگرایی» بزرگ ترین عامل ورود خسارت به کشور/ مجلس در حالی برای همه نقاط کشور تصمیم می گیرد که فرصت ها، نیروی انسانی و ظرفیت خدادادی هر منطقه متفاوت است/ قوانین اقتصادی کشور برگرفته از مبانی مکتبی متفاوتی است و با پیوند زدن قوانین شرقی و غربی نباید انتظار رونق تولید داشته باشیم/ تمرکزگرایی باعث می شود هر جا قدرت باشد ثروت هم به آنجا برود و وقتی ثروت جایی رفت، رانت هم آنجا شکل می گیرد

شیران گفت: تمام این مشکلاتی که برای کشور ایجادشده است نشان دهنده آن است که شناخت کافی از سرزمین ایران نداشتیم و فقط آمدیم تمرکزگرایی کرده و دیگر بخش های کشور را به فراموشی سپرده ایم... رضا شیران نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» ، با اشاره به اینکه «اگر بخواهیم کشور و نظامات اداری را ارزیابی کنیم باید به ساختارها نگاهی بیندازیم