#کمیساریای_عالی_پناهندگان

  • 220مهاجر نزدیک سواحل لیبی غرق شدند

    ایرنا |