اخبار

گیر نهایی

مسیر جدید ریلی "ایران و ترکیه" راه اندازی می شود
فصل تجارت |

مسیر جدید ریلی "ایران و ترکیه" راه اندازی می شود

فصل تجارت - راه اندازی قطار مسافری تهران - آنکارا و تهران - وان، برقراری قطار گردشگری بین ایران و ترکیه، توافقات تعرفه ای به منظور تعدیل تعرفه ها و ایجاد صرفه اقتصادی برای صاحبان بار، توافق در مورد حرکت واگن های CIS از طریق ایران به ترکیه و نیز شفاف سازی صورت های مالی دو کشور در حوزه ریلی؛ مهمترین مسائلی است که بین مسئولان راه آهن ایران و ترکیه مدنظر قرار گرفته است... ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بود که همزمان با هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که با حضور مقامات حوزه حمل و نقل دو کشور در تهران برگزار شد، مسئولان و کارشناسان حوزه ریلی دو طرف پس از برگزاری نشست های متعدد، در ارتباط با موضوعات و مسائل مختلفی به تفاهم رسیدند و قرار بر این شد که پس از آن با حضور مسئولان ایرانی در ترکیه، روند اجرایی این موضوعات و تسریع عملیاتی شدن آنها در دستور کار قرار گیرد که در این راستا طرف ایرانی در رأس هیأتی با حضور مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به تازگی به ترکیه سفر کردند و در ارتباط با نهایی شدن برخی از پروژه های ریلی بین ایران و ترکیه تصمیم گیر