بورس نیوز

 • کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • ورود نقدینگی جدید به بازار و رونق معاملات

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • ورود نقدینگی جدید به بازار و رونق معاملات

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • تداوم نزول قیمت ها

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • تداوم نزول قیمت ها

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • کاهش قیمت در نمادهای بارپایه

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • کاهش قیمت در نمادهای بارپایه

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • نسخه جدید تاپ با امکان کارت به کارت برای آیفون منتشر شد

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • کاهش قیمت در نمادهای کم باری و استقبال خریداران

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • کاهش قیمت در نمادهای کم باری و استقبال خریداران

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • نمادهای کم باری همچنان پرتقاضا

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • نمادهای کم باری همچنان پرتقاضا

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • احتیاط خریداران در بازار

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • احتیاط خریداران در بازار

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار

  عمومی |۱۰ ماه قبل
 • واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • قیمت ها همچنان در مدار ثبات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • قیمت ها همچنان در مدار ثبات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • افت حجم و ارزش معاملات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • افت حجم و ارزش معاملات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • استقبال گسترده از غرفه تاپ در الکامپ ۹۶

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • کارت به کارت اپلیکیشن تاپ فعال شد

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • نمادهای کم باری همچنان پرتقاضا

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • نمادهای کم باری همچنان پرتقاضا

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • سرویس کارت به کارت اپلیکیشن تاپ همزمان با الکامپ رونمایی و فعال می شود

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • بازار همچنان در مدار ثبات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • بازار همچنان در مدار ثبات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • حضور تاپ در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • افت حجم و ارزش معاملات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • افت حجم و ارزش معاملات

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • رشد چشمگیر شاخص های تولید و توزیع محصولات شرکت نفت ایرانول در سال 95

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • ثبات قیمت ها در بازار

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • ثبات قیمت ها در بازار

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • رونمایی از محصول همپا در قوامین

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • رونق در نمادهای میان باری

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • رونق در نمادهای میان باری

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • شیب نزولی در قیمت

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • شیب نزولی در قیمت

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • ثبات قیمت در بازار

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • ثبات قیمت در بازار

  عمومی |۱۱ ماه قبل
 • تقسیم سود 400 ریالی پککو به ازای هر سهم

  عمومی |۱۱ ماه قبل