تحلیلها

 • تحلیل تکنیکال شبریز | پالایش نفت تبریز

  اقتصادی |۱۵:۵۳
 • تحلیل بنیادی کروی | توسعه معادن روی ایران

  اقتصادی |۱۵:۵۳
 • تحلیل تکنیکال شاخص حمل و نقل

  اقتصادی |۱۵:۳۴
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات

  اقتصادی |۱۳:۵۹
 • تحلیل تکنیکال وساخت | سرمایه گذاری ساختمان ایران

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای مهم بازار پایه

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال بکاب | صنایع جوشکاب یزد

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل بنیادی ومعادن | توسعه معادن و فلزات

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه بیمه و صندوق بازنشستگی

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خکار | ایرکا پارت صنعت

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کیسون | شرکت کیسون

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی ثعمرا | عمران و توسعه شاهد

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین کاهش هفتگی

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پکویر | کویر تایر

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین حجم خرید حقوقی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کپرور | فرآوری زغال سنگ پروده طبس

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حریل | ریل پرداز سیر

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل بنیادی غشان | شیر پاستوریزه پگاه خراسان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین رشد هفتگی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غبشهر | صنعتی بهشهر

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حسیر | ریل سیر کوثر

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خزامیا | ایران خودرو دیزل

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خزامیا | زامیاد

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه رایانه و فعالیت های وابسته

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فخوز | فولاد خوزستان

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سیمانی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل بنیادی اوان | مبین وان کیش

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال زمگسا | کشاورزی و دامپروی مگسال

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شلیا | مواد ویژه لیا

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبانک

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مبین

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه کانه های فلزی

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خبهمن

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وتوشه

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل بنیادی پاکشو | گروه صنعتی پاکشو

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مداران | داده پردازی ایران

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پتایر | ایران تایر

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خودرو | ایران خودرو

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبهمن | سرمایه گذاری بهمن

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال لبوتان | گروه صنعتی بوتان

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فرآورده های نفتی و پالایشی

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر خودرویی

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۱۵ روز قبل