ترجمان

 • نسخهٔ صوتی: فقط نیمی از دوستی های جهان «متقابل» است

  عمومی |دیروز
 • اگر آکوئیناس فیلسوف است، چرا متکلمان مسلمان نباشند؟

  عمومی |۲ روز قبل
 • آیا ایموجی ها فایده ای دارند؟

  عمومی |۲ روز قبل
 • پس چه کسی نگهبان ها را نگهبانی کند؟

  عمومی |۳ روز قبل
 • رستگاری با ملال

  عمومی |۳ روز قبل
 • قدرت چطور از فاجعه سود می برد؟

  عمومی |۴ روز قبل
 • روایتی از خلق «دنیای اسلام» به عنوان یک کلّ یکدست

  عمومی |۵ روز قبل
 • آنجا که موسیقی خشونت است

  عمومی |۵ روز قبل
 • صنعت جدید رتبه بندی دانشگاه ها

  عمومی |۶ روز قبل
 • وقتی واژه ها جواب نمی دهند، باید مُرد

  عمومی |۶ روز قبل
 • تری ایگلتون: گزیده ای از مطالب پراکنده

  عمومی |۷ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: آیا بیماری می تواند مثبت و سازنده باشد؟

  عمومی |۸ روز قبل
 • استوارت هال: متفکر فرهنگ عامه پسند

  عمومی |۹ روز قبل
 • بهرِ گریه آدم آمد بر زمین

  عمومی |۹ روز قبل
 • تا ۲۰۵۰ زیر پلاستیک دفن خواهیم شد

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • اولین برخوردها مهم است، اما چرا؟

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: اگه می تونی منو بگیر

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • چطور اقتصاد به دین تبدیل شد؟

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • کمد: جایی که تاریخ به فضا تبدیل می شود

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • چرا انقلاب روسیه مهم است؟

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • ویژه نامه: واقع گرایی نوین چیست؟

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: من از امروز صبح، هیپی شده ام

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • برابری به قیمت خون

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • دربارۀ شِکر، با عشق و نفرت

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • زندگی پس از آرماگدون: اثر روانی عمیق جنگ جهانی دوم

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • به دوران خشم خوش آمدید

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: هفت سال با روحِ یک دوست

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • هرچقدر دوست دارید هله هوله بخورید

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • فیلسوف ۷۹ساله دربارۀ «جوانی» سخن می گوید

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • چگونه علم آمار اقتدار خود را از کف داد؟

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • اکسل هونت و نسخۀ جدیدی از سوسیالیسم

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • نظرسنجی الکترونیکی

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • دیوار مدرسه تان را به ما بفروشید

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • پرونده کتاب: هتل بزرگ پرتگاه: زندگانی متفکران مکتب فرانکفورت

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: فناوری چگونه دست های ما را تغییر می دهد؟

  عمومی |۲۲ روز قبل
 • قرمز هشدار می دهد، بر حذر می دارد و تنبیه می کند

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • گفت وگو با دختر چه گوارا: انقلاب از جنگل تا بیمارستان

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • در کارناوال جهانی امروز کسی نمی داند باید بخندیم یا اشک بریزیم

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • لذت های فراموش شدۀ اسکرین سیور

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: زندگی فراموش شدۀ همسر اول آینشتاین

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • چگونه ایمان خود به دموکراسی را بازیابیم؟

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • دست وپا چلفتی ها

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • سرمایه داری به سبک اپل در برابر سرمایه داری به سبک گوگل

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • وقتی فلسفه به مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نیازی یکسان داشت

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • عشق کوکائین است

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • اولیویه روآ: گزیده ای از مطالب پراکنده

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: هشدار: من از واژۀ «چاق» استفاده می کنم

  عمومی |۲۹ روز قبل
 • زندگی رازآلود رازها

  عمومی |۳۰ روز قبل
 • دوگانۀ دینی و سکولار را سکولارها ساخته اند

  عمومی |۳۰ روز قبل
 • درآمدی بر فلسفۀ چینی

  عمومی |۱ ماه قبل