حلال جهانی

 • دولت دانمارک ممنوعیت ذبح شرعى حلال برای مسلمانان و کوشر برای یهودیان را لغو کرد

  عمومی |۳ روز قبل
 • حضور موسسه حلال جهانی در نمایشگاه میتکس

  عمومی |۸ روز قبل
 • مقایسه ساختار پروتئینی گوشت حلال و غیرحلال توسط محققان دانشگاه تهران

  عمومی |۸ روز قبل
 • طراحی نرم افزار کاربردی «تشخیص حلال» در مالزی

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • بیداری تجارت حلال

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • 11 مقصد گردشگری حلال در سال 2017

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • تجارت با تایلند

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • تدریس اسلام در مدارس اسپانیا

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • نمایشگاه حلال در کازان _روسیه

  عمومی |۱۵ روز قبل