پایگاه خبری خیزش نیوز

 • به برخی از داروهای داخلی کمتر می توان اعتماد کرد

  سلامت |
 • ۳۰۰ میلیارد تومان از مدعیان درمان رایگان طلبکاریم

  سلامت |
 • نیمی از زندگی ام،متعلق به مردم ایران است

  سلامت |
 • جای خالی نظام جامع حقوق سلامت در کشور

  سلامت |
 • مراکز آموزشی ضعیف را تعطیل می کنیم

  سلامت |
 • افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت تجهیزات پزشکی

  سلامت |
 • احتمال کمبودپزشک عمومی در آینده

  سلامت |
 • واردکنندگان قادر به خرید دارو با قیمت بالا نیستند

  سلامت |
 • پوشش ۹۵درصدی ثبت سرطان در کشور

  سلامت |
 • نقطه بحرانی برنامه پزشک خانواده/ خطری که شبکه بهداشت را تهدید می کند

  سلامت |
 • استفاده از گیاهان محلی جهت تولید دارو

  سلامت |
 • حضور برخی پزشکان فاقد صلاحیت درصدا و سیما

  سلامت |
 • نقطه بحرانی برنامه پزشک خانواده

  سلامت |
 • نیاز به حمایت دولت از طرح درمان های اختصاصی سرطان

  سلامت |
 • تصویب ایجاد دوره دکترای بینایی سنجی

  سلامت |
 • پیش نویس قانون جدید تأمین اجتماعی به زودی تدوین می شود

  سلامت |
 • کمبود پرستار در بیمارستان های دولتی

  سلامت |
 • رشد و توسعه شاخصهای سلامت کشور در سالهای اخیر

  سلامت |
 • برنامه پزشک خانواده، محور نظام سلامت است

  سلامت |
 • روش شیوع ایدز در کشور تغییر کرده است

  سلامت |
 • آیا برنامه پزشک خانواده در دولت دهم اجرایی می شود؟

  سلامت |
 • وضعیت حقوقی پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده بهتر می شود

  سلامت |
 • کشور نیازمند انقلاب در زمینه بهبود سلامت است

  سلامت |
 • ویزیت فله ای بیماران در چند دقیقه!

  سلامت |
 • قحطی در کمین دارو

  سلامت |
 • بیمارستانی که قبل از افتتاح فرو ریخت

  سلامت |
 • بررسی ۸۸ میلیون نسخه دارویی در برنامه پزشک خانواده

  سلامت |
 • به کار گماردن دزدان سرگردنه برای ساخت بیمارستان ها

  سلامت |
 • حداقل کپی برداری درستی از طرح جهانی پزشک خانواده داشته باشیم

  سلامت |
 • هشدار درباره کاهش جمعیت کشور

  سلامت |
 • وعده جدید برای بهبود وضعیت درمان

  سلامت |
 • ارتباط پزشک و بیمار در منجلاب منافع مالی

  سلامت |
 • بکارگیری پرستاران فوق لیسانس به عنوان مربی در بیمارستان ها

  سلامت |
 • چالش در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور

  سلامت |
 • برنامه های سلامت بر اساس نیازها اولویت بندی شود

  سلامت |
 • 800 میلیارد تومان کسری بودجه بیمارستان ها

  سلامت |
 • تردید داریم، برنامه پزشک خانواده در این دولت اجرا شود

  سلامت |
 • مهر ۱۶۴نماینده در حمایت از مرتضوی؛جعل امضا در روز روشن!

  سلامت |
 • ۲۳ نفر در شیراز بر اثر مصرف شربت آلوده مسموم شدند

  سلامت |
 • بهره بردای از بیمارستان امام خمینی جدید ظرف چند ماه آینده

  سلامت |