پارسا پژوهش آرین

 • کاهش قیمت در بازار

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل بازار محصولات اکسترود

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • روند با ثبات در بازار

  عمومی |-۳۴۶ روز قبل
 • تحلیل بازار بذر میوه و سبزیجات

  عمومی |-۳۴۱ روز قبل
 • بازار نهاده های کشاورزی پایان ۲۰۱۷

  عمومی |-۳۳۹ روز قبل
 • تحلیل بازار محصولات گلیسین

  عمومی |-۳۳۸ روز قبل
 • نبض بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تورم انتظاری در بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • صعودی شدن قیمت ها در بازار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تحلیل بازار محصولات کنترل موریانه

  عمومی |۱ ماه قبل
 • کاهش تغییرات قیمت بازار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تحلیل بازار استارتر

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تحلیل بازار تجهیزات اسپری در کشاورزی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۲ ماه قبل
 • حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات

  عمومی |۲ ماه قبل
 • بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۲ ماه قبل
 • ادامه نوسانات قیمت نهاده های کشاورزی

  عمومی |۲ ماه قبل
 • ارزیابی بازار پودر ماهی

  عمومی |۲ ماه قبل
 • کاهش نوسان قیمت نهاده های کشاورزی

  عمومی |۲ ماه قبل
 • بازار ارز ونهاده های کشاورزی

  عمومی |۲ ماه قبل
 • ارزیابی بازار گندم

  عمومی |۳ ماه قبل
 • بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۳ ماه قبل
 • ارزیابی بازار ذرت

  عمومی |۳ ماه قبل
 • نوسانات در بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۳ ماه قبل
 • تحلیل بازار کشاورزی بیولوژیک

  عمومی |۳ ماه قبل
 • تحلیل بازار حوزه کشاورزی

  عمومی |۳ ماه قبل
 • تحلیل بازار کشاورزی بیولوژیک

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحلیل بازار افزودنی های تغذیه

  عمومی |۴ ماه قبل
 • اخبار بازار مواد اولیه

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحلیل بازار کانادا

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحلیل بازار علف کش دیکامبا

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحلیل بازار بذر سبزیجات و میوه

  عمومی |۴ ماه قبل
 • کشاورزی و نوسانات هفتگی

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحولات بازار کشاورزی

  عمومی |۴ ماه قبل
 • کارگیل و توسعه سرمایه گذاری

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحلیل بازار آفت کش جوندگان

  عمومی |۴ ماه قبل
 • وضعیت بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۴ ماه قبل
 • تحلیل روابط تجاری کانادا،خاورمیانه و آفریقا

  عمومی |۴ ماه قبل
 • امنیت و آرامش در بازار نهاده های کشاورزی

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازار خوراک دام انگلیس

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازار ذرت آفریقای جنوبی

  عمومی |۵ ماه قبل
 • ثبات نرخ در بازارمواد اولیه

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازار خوراک دام و طیور وآبزیان

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازارجهانی نخود در خوراک دام

  عمومی |۵ ماه قبل
 • ثبات هفتگی در بازارمواد اولیه

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازار نماتوسیت در کشاورزی

  عمومی |۵ ماه قبل
 • نوسان محدود در بازارمواد اولیه

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازار محصولات ویژه خوراک دام

  عمومی |۵ ماه قبل
 • تحلیل بازار لبنیات

  عمومی |۵ ماه قبل
 • ثبات در بازارمواد اولیه

  عمومی |۵ ماه قبل