سرخط

اخبار اجتماعی

ایلنا |

آماده سازی مدارس مناطق سیل زده تا مهرماه/ تلاش ناکام برای خشک کردن ۶ هزار هکتار از تالاب گمیشان برای ساخت بندر/ اصلاح جامعه در گرو اصلاح دانشگاه ها است/ روزانه ۴۵ تا ۶۵ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند/ تمایل سایپا به توقف تولید "پراید"، دفاع سر

آماده سازی مدارس مناطق سیل زده تا مهرماه، تلاش ناکام برای خشک کردن ۶ هزار هکتار از تالاب گمیشان برای ساخت بندر، اصلاح جامعه در گرو اصلاح دانشگاه ها است، روزانه ۴۵ تا ۶۵ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند، تمایل سایپا به توقف تولید "پراید"، دفاع سرسختانه هاشمی از مدیریت شهری پیشین، در حوزه کشف حجاب با موارد سازمان یافته مواجه هستیم، بخشی از ... ... آماده سازی مدارس مناطق سیل زده تا مهرماه، تلاش ناکام برای خشک کردن ۶ هزار هکتار از تالاب گمیشان برای ساخت بندر، اصلاح جامعه در گرو اصلاح دانشگاه ها است، روزانه ۴۵ تا ۶۵ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند، تمایل سایپا به توقف تولید "پراید"، دفاع سرسختانه هاشمی از مدیریت شهری پیشین، در حوزه کشف حجاب با موارد سازمان یافته مواجه هستیم، بخشی از ...