عملکرد قدس انلاین خراسان رضوی در سال 1397/فیلم

قدس آنلاین سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۶
قدس انلاین خراسان رضوی از تاریخ 1 فروردین تا 28 اسفند 97 تعداد 13861 خبر منتشر کرده و نیز در مجموع بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشته است