جواد شرفخانی=مشاور حوزه مالی و مدیریت

دریافت خبر : جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۳

مدیریت بحران، مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته است که به علت وابستگی بین اجزا، کلیت واحدی را تشکیل می دهند و در جهت تحقق اهداف معینی با یکدیگر در تعامل هستند. در این سیستم ها اجزایی وجود دارند که در فرآیند مدیریت بحران وارد و به صورت خروجی به محیط بحرانی صادر می شوند. اجزای سیستم مدیریت بحران عبارت اند از: همه آن چیزهایی که به نحوی وارد سیستم شده و باعث فعالیت آن می شوند. پر واضح است که بدون تزریق داده ها، ادامه فعالیت سیستم امکانپذیر نخواهد بود. در این سیستم اجزا عبارت است از: داده های فیزیکی و مفهومی. داده های فیزیکی مانند مجموعه ای از نیروهای انسانی، ساختارهای دولتی و غیردولتی، مجموعه ای از کالاهای مختلف، انرژی های مختلف و سرمایه، داده های مفهومی مانند اطلاعات، دانش، تکنولوژی، توان مدیریتی، قدرت هماهنگی و غیره است.
در نظام مدیریت بحران، نیروهای انسانی می تواند شامل مسئولان و کارکنان بخش های مختلف دولتی، مدیران و اعضای گروه های امدادی، سازمان های مردم نهاد، گروه های بهداشتی و درمانی، سازمان های خدماتی، ارگان های حمایتی و پلیس باشد. این نیروها با دانش، توانمندی و انتظارات مختلف ...

[ مشاهده متن کامل جواد شرفخانی=مشاور حوزه مالی و مدیریت روزنامه آفتاب یزد ]