نقاشی قهرمانان جنگ در ساحل بریتانیا

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۵۹
نقاشی قهرمانان جنگ در ساحل بریتانیا

آرزو کیهان
مترجم
در پی گرامیداشت صدمین سالگرد قهرمانان جنگ جهانی اول تصویر قهرمانان مشهور جنگی بر شن های ساحلی بریتانیا طراحی شد.
به گزارش میرر، صدها نفر با حضور درساحل «کورنوال» بریتانیا برای تماشای این طراحی های زیبا جمع شدند.
این تصاویر لحظه خداحافظی مردان و زنان سرباز جنگ جهانی را تداعی می کرد و بسیاری از مردم این لحظه را بسیار منحصر به فرد دانستند.

[ مشاهده متن کامل نقاشی قهرمانان جنگ در ساحل بریتانیا روزنامه ایران ]