مسئولی که خواستار پناهندگی آمریکا شد!

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۲
مسئولی که خواستار پناهندگی آمریکا شد!
نماینده مجلس: برخی مقامات مذاکره کننده با گروه FATF بیش از آنکه به دنبال منافع ملت و مبارزه با پولشویی در این مذاکرات باشند، به فکر اخذ ویزای اقامت در آمریکا، کانادا و استخدام در سازمان ملل بودند.

دریافت فیلم

[ مشاهده متن کامل مسئولی که خواستار پناهندگی آمریکا شد! جهان نیوز ]