دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور فرانسه

دریافت خبر : چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۶
دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور فرانسه


[ مشاهده متن کامل دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور فرانسه ریاست جمهوری ]

آخرین اخبار ریاست جمهوری